Implementering av server postback tracking med Javascript

Sporing av klikk og salg med Javascript SDK er en enkel måte å forbedre sporing på. I denne guiden kan du lære hvordan vi kan sette opp sporing med Javascript.

Oppdatert tirsdag 07.06.2022

For å implementere forbedret sporing med Javascript, må dette gjøres:

 1. Legg til et script for klikk.
 2. Legg til et script for konverteringer.

1. Legg til script for klikk

Scriptet nedenfor registrerer alle klikk på nettsiden.

Legg til scriptet nedenfor rett etter <head> HTML-taggen. Dette scriptet må være tilgjengelig på alle sider på nettsiden.

<script>
	!(function () {
		var o = (window.tdl = window.tdl || []);
		if (o.invoked)
			window.console &&
		console.error &&
		console.error("Tune snippet has been included more than once.");
		else {
			(o.invoked = !0),
			(o.methods = ["init", "identify", "convert"]),
			(o.factory = function (n) {
				return function () {
					var e = Array.prototype.slice.call(arguments);
					return e.unshift(n), o.push(e), o;
				};
			});
			for (var e = 0; e < o.methods.length; e++) {
				var n = o.methods[e];
				o[n] = o.factory(n);
			}
			o.init = function (e) {
				var n = document.createElement("script");
				(n.type = "text/javascript"),
				(n.async = !0),
				(n.src = "https://js.go2sdk.com/v2/tune.js");
				var t = document.getElementsByTagName("script")[0];
				t.parentNode.insertBefore(n, t), (o.domain = e);
			};
		}
	})();
	tdl.init("https://tracking.noraff.com");
	tdl.identify();
</script>

2. Legg til script for konverteringer

Legg til scriptet under på ordresiden.

I linjen tdl.convert({ amount: ORDREVERDI });, må ORDREVERDI erstattes med faktisk ordreverdi.

<script>
 !(function () {
  var o = (window.tdl = window.tdl || []);
  if (o.invoked)
   window.console &&
    console.error &&
    console.error("Tune snippet has been included more than once.");
  else {
   (o.invoked = !0),
    (o.methods = ["init", "identify", "convert"]),
    (o.factory = function (n) {
     return function () {
      var e = Array.prototype.slice.call(arguments);
      return e.unshift(n), o.push(e), o;
     };
    });
   for (var e = 0; e < o.methods.length; e++) {
    var n = o.methods[e];
    o[n] = o.factory(n);
   }
   o.init = function (e) {
    var n = document.createElement("script");
    (n.type = "text/javascript"),
     (n.async = !0),
     (n.src = "https://js.go2sdk.com/v2/tune.js");
    var t = document.getElementsByTagName("script")[0];
    t.parentNode.insertBefore(n, t), (o.domain = e);
   };
  }
 })();
 tdl.init("https://tracking.noraff.com");
 tdl.convert({ amount: ORDREVERDI });
</script>

Testing av scriptene

Når begge scriptene er lagt inn, bør de nye scriptene testes.

Foreta et testkjøp gjennom deres egen testlenken som du finner i ditt dashbord på admin.noraff.com.

Testlenken finner du under "Offer details" > "Test link". noraff-javascript-sdk.JPG

Når testkjøpet er gjennomført, vil det etter noen minutter dukke opp et salg i rapporten på forsiden din. Dette salget er merket som testoffer, og vil bare dukke opp for diagnose.

Oppsummering

Nå har du implementert forbedret sporing som gir bedre nøyaktighet for salg.