Integrere med Shopify

Integrering av Noraff med Shopify er en enkel prosess. Vi må bare lime inn to forskjellige kodebiter på to forskjellige steder på Shopify.

Oppdatert tirsdag 22.03.2022
Artikkelbilde

Det første vi må gjøre er å logge inn i Shopify og gå til admin-siden. Det er her oversikten over temaene og plugins ligger, og det er i dette området vi må legge inn kodebitene.

For at tracking av klikk og salg skal fungere, må du gå gjennom de to stegene nedenfor.

Tracking av klikk

For å tracke et klikk og starte en sesjon når brukere lander på en produkt- eller landingsside, må du legge til en kodebit i mastertemplate i Theme som beskrevet under:

  1. Naviger til theme.liquid ved å velge Themes (under Online Store).
  2. Klikk på Actions > Edit Code.
  3. Velg theme.liquid i menyen på venstre side (under Layout).
  4. Lim inn følgende kodebit rett under den første <head>-taggen (lagre etter du har limt inn kodebiten under):
<script>
!function(){var o=window.tdl=window.tdl||[];if(o.invoked)window.console&&console.error&&console.error("Tune snippet has been included more than once.");else{o.invoked=!0,o.methods=["init","identify","convert"],o.factory=function(n){return function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments);return e.unshift(n),o.push(e),o}};for(var e=0;e<o.methods.length;e++){var n=o.methods[e];o[n]=o.factory(n)}o.init=function(e){var n=document.createElement("script");n.type="text/javascript",n.async=!0,n.src="https://js.go2sdk.com/v2/tune.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t),o.domain=e}}}();
!function(){var o=window.tdl=window.tdl||[];if(o.invoked)window.console&&console.error&&console.error("Tune snippet has been included more than once.");else{o.invoked=!0,o.methods=["init","identify","convert"],o.factory=function(n){return function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments);return e.unshift(n),o.push(e),o}};for(var e=0;e<o.methods.length;e++){var n=o.methods[e];o[n]=o.factory(n)}o.init=function(e){var n=document.createElement("script");n.type="text/javascript",n.async=!0,n.src="https://js.go2sdk.com/v2/tune.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t),o.domain=e}}}();

tdl.init("https://tracking.noraff.com");
tdl.identify();
</script>

Tracking av salg

For å tracke salg gjort gjennom Shopify må vi plassere en ny kodebit, men denne gangen på checkout-siden.

  1. Klikk på Settings > Checkout, og gå deretter til Order Processing seksjonen.
  2. Lim inn følgende kodebit under Additional Scripts.
<script>
!function(){var o=window.tdl=window.tdl||[];if(o.invoked)window.console&&console.error&&console.error("Tune snippet has been included more than once.");else{o.invoked=!0,o.methods=["init","identify","convert"],o.factory=function(n){return function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments);return e.unshift(n),o.push(e),o}};for(var e=0;e<o.methods.length;e++){var n=o.methods[e];o[n]=o.factory(n)}o.init=function(e){var n=document.createElement("script");n.type="text/javascript",n.async=!0,n.src="https://js.go2sdk.com/v2/tune.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(n,t),o.domain=e}}}();
 
tdl.init("https://tracking.noraff.com");
tdl.convert(
  {
    'amount':'{{ total_price | money_without_currency }}'
  }
);
</script>